• Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
  • (+90) 312 419 47 50
    HAKKIMIZDA
    VAKFIMIZIN AMACI
    Büyük Türk dünyasının milli, manevi, kültürel ve sosyal değerlerinin korunması, tanıtılması, yaygınlaştırılması suretiyle Türk kültür varlığına katkıda bulunmak, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak yok olmasını önlemek, 1500 yıllık bir Türk yurdu olan Kırım’dan 1944 yılında Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürülen Kırım Türklerinin anavatanları Kırım’a dönebilmelerini teminen her türlü yardımı sağlamak, Kırım'a dönebilenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarına yardımcı olmak; Türkiye ile her türlü ilişkilerini geliştirmek, bu konuda projeler üreterek karşılıklı yardımları arttırmak; Yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve ekonomik amaçlı çalışmalar ve yardımlar yaparak Kırım'da yaşayan soydaşlarımıza ve Türkiye'de imkanları mahdut vatandaşlara, talebelere maddi ve manevi yardımlar yapmak, bu faaliyetleri tanıtıcı çalışmalar yapmak, vakfın kuruluşuna iştirak etmiş olan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin hükmi şahsiyet olarak varlığını sürdürebilmesi için gerekli maddi ve manevi yardımları yapmak vakfın amacıdır.